CONTRACT US

Address:Taojing building ,Minzhi Street ,shenzhen,china

Tel:+86-755-23761474

Web:www.atdiag.net

Email:info@atdiag.net

Customer service

Shenzhen Si Mai e-commerce Co., Ltd.

Address:5th floor, Taojing building ,Minzhi Street ,shenzhen,china

Tel:+86-755-23761474

Shandong region: Shandong

Northeast Region: Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia (Northeast)

Northwest region: Gansu, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Xinjiang, Tibet, Inner Mongolia (northwest region)

East China: Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Shanghai

South China region: Guangdong, Guangxi, Hainan, Hunan, Fujian

Southwest Region: Guizhou, Sichuan, Yunnan, Chongqing

North China Region: Shanxi, Hebei, Tianjin, Beijing, Inner Mongolia (North China)

Central China: Jiangxi, Henan, Hubei

Industrial oil